Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

1; Tájékoztatás

A RiskCont Bt. (továbbiakban adatfeldolgozó) ez úton tájékoztatja, hogy az új GDPR törvény előírásainak megfelelően, személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel programjaival, ezek regisztrációja, a weboldalunk látogatása, személyes és online szolgáltatásaink igénybevétele során. Az előríások és azok válozásainak megfelelően időszakosan felülbíráljuk és módosítjuk az adatvédelmi szabályainkat. Lényeges - az ügyfeleink (továbbiakban adatkezelő) jogait érintő - változások esetén tájékoztatjuk Önt.

Felhasználóink személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. Ezért a következőkben bemutatjuk hogy miként és miért gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk fel felhasználóink személyes adatait, illetve a személyes adataik megosztásának szabályozásához rendelkezésükre álló eszközöket és lehetőségeket.

Szolgáltatásaink, termékeink nem tizenhat (16) év vagy a vonatkozó korhatár alatti gyermekeknek készültek. Ha Ön a Korhatár alatti gyermek szülője és tudomást szerez arról, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg a nekünk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba és lépéseket teszünk a személyes adatok törlésére.

2; Ön jogai

 - Ügyfeleinknek jogában áll tájékoztatást kérni a "Kapcsolattartás" pontban található elérhetőségeken az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti tőlünk az Ön általa megadott személyes adatok módosítását.

 - Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az általunk vagy rendelkezésünk szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 - Kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást.

 - Az esetleges adatvédelmi incidenssekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tájékoztatás céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 - Bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül elbíráljuk kérését, helyesbítjük, illetve töröljük az adatokat. Törlés esetén az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a jogszabály által előírt időtartamig megőrzünk.

 - Kérheti továbbá adatainak zárolását. Zároljuk a személyes adatot, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeinket. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 - A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tudjuk teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 - Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatjuk.

  - Amennyiben a szolgáltatások igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, jogosultak vagyunk kártérítés érvényesítésére is. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

3; Adatfeldolgozói tevékenységeink

Az Ön nevében kezelt személyes adatokat (Ügyféladatok) a jelen pontban felsorolt Online Szolgáltatások nyújtásához használjuk.

Az Ügyféladatokat, illetve az abból kinyerhető információkat nem használjuk fel és nem dolgozzuk fel más módon. Sem hirdetési, sem hasonló kereskedelmi célra.
Adatait nem hozzuk nyilvánosságra, kivéve, ha ezt Ön kéri, vagy ezt jogszabály írja elő.

A fentiek kivételével nem adunk semmilyen harmadik félnek közvetlen, közvetett, általános vagy szabad hozzáférést az Ügyféladatokhoz.

Amennyiben nem Ön az adatkezelő, akkor Ön szavatolja felénk, hogy bármely olyan esetben, amikor Ön is adatfeldolgozó, a RiskCont további adatfeldolgozóként történő kinevezését Ön felé jóváhagyta az érintett adatkezelő.

Az adatkezelésünk időtartama az az időszak, amely alatt Ön jogosult az Online szolgáltatás igénybevételére, és addig tart, amíg Ön ennek megbízásának megfelelően az összes személyes adatot nem töröljük vagy adjuk vissza.

Adatfeldolgozói tevékenységgel érintett Online szolgáltatások jelenlegi listája:
- Weboldal kezelés és regisztráció
- Adatbázis átvizsgálás / helyreállítás / javítás
- Távoli asztali segítségnyújtás

4; Adatkezelés és annak időtartama

A személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart. Az e-mail és hírleveleket csak tájékoztató vagy reklám küldés céljából használjuk fel.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ön azonosítását, illetve a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a egyéb hasonló szolgáltatásokra, termékekre vonatkozó tájékoztatást a bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatjuk el az Önök részére.

A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében személyes adatait (név és e-mail) adja át kezelésre nekünk.

Hírlevél esetében mindaddig kezeljük a feliratkozása során megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található leiratkozási lehetőségre kattintva, vagy nem kéri a levételét a feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a további hírlevelekkel, ajánlatainkkal nem keressük Önt meg. Bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

Távoli asztali segítségnyújtáshoz igénybe vesszük a TeamViewer szolgáltatásait. Szolgáltatás használata során Ön megosztja a számítógépe képernyőjét és hozzáférést tud biztosítani nekünk az operációs rendszeréhez. Ezt minden esetben Ön kezdeményezi felénk a TeamViewer titkosított rendszerén át (részletes adatvédelmi oldaluk itt elérhető: https://content.teamviewer.com/en/GDPR/).

Az Ön személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ön hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Google:
Oldalunkon a Google termékei által információkat gyűjtünk a weboldalainkon tanúsított online keresési viselkedéséről. Eszközeink alkalmasak arra, hogy visszakövessük azt is, ha valamelyik hirdetésünkre kattint, abban az esetben is, ha azok más szervezetek weboldalain jelennek meg. Nyomon követjük visszatérő látogatónkat anélkül, hogy azt összekötnénk bármilyen személyes információval. Ezeket az információkat 50 hónapnál hosszabb ideig nem tároljuk.
Információt gyűjtünk az eszközről, amelyről oldalainkat használja, rögzítjük az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították (további tájékoztatás: https://policies.google.com/).5; Gyűjtött személyes és egyéb adatok, valamint ezek felhasználási célja
Cégünk által forgalmazott ügyviteli szoftverek és szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódóan a weboldalunkon, valamint az e-mailes és telefonos ügyfélszolgálati tevékenység ellátása során személyes adatok megadását kérhetjük:

Gyűjtött adatok:

 • e-mail cím,
 • ügyfélnév,
 • cégnév,
 • adóazonosító,
 • adatbázis név és azonosító,
 • IP cím + dátum,
 • termék neve és azonosítója,
 • terméktámogatás dátuma

Ezen adatok felhasználási célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az általunk forgalmazott ügyviteli szoftverek és szolgáltatások támogatása, valamint az igénybe vevőkkel történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat célhoz kötötten használjuk, úgymint:

 • látogatás naplózás,
 • regisztráció,
 • szerződés információk kezelése
 • megrendelések teljesítése és számlázás lehetővé tétele,
 • szolgáltatás nyújtása,
 • kapcsolattartás,
 • illetve hírlevél küldése

A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, hírlevélre való feliratkozással, vagy a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ön jogainak védelme.

A megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra soha nem használjuk. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Nekünk megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E-mail címének megadásakor egyben Ön mindig felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag saját maga vesz igénybe szolgáltatást. Ezen felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt kapcsolatfelvétellel vagy megrendeléssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az értékesített ügyviteli rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit (cookie-t) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Süti típusok

Ideiglenes vagy munkamenet (session) cookie
A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik az Ön számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt törölheti őket.

Belső és külső cookie-k
Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

http://riskcont.hu/ oldalon használt sütik:

Cookie Név

Leírás

Adatkezelés jogalapja

Típus

Érvényesség

PHPSESSID

Munkament azonosítót tárolja

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

Session cookie

Munkamenet vége

cookie

A cookie szabályzat elfogadását tárolja

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

Állandó cookie

60 nap

__utma

Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.

Az Ön hozzájárulása

Külső cookie

2 év

_utmb

A cookie az új felhasználók/látogatások felismerését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.

Az Ön hozzájárulása

Külső cookie

30 perc

__utmc

Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait.

Az Ön hozzájárulása

Külső cookie

Munkamenet vége

__utmt

Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie.

Az Ön hozzájárulása

Külső cookie

10 perc

__utmz

Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé.

Az Ön hozzájárulása

Külső cookie

fél év

viewed

Oldal látogatás jelölése

Az Ön hozzájárulása

Állandó cookie

10 nap

cookie_session_id

Admin felületen belépett felhasználó session azonosítója

Az Ön hozzájárulása

Állandó cookie

1 nap

cookie_user_id

Admin felületen belépett felhasználó azonosítója

Az Ön hozzájárulása

Állandó cookie

Munkamenet vége

return

Visszatérő látogató jelölése

Az Ön hozzájárulása

Állandó cookie

10 nap

adwords

Adwords hirdetésből érkező látogatás jelölése

Az Ön hozzájárulása

Állandó cookie

30 nap

order

kosárba helyezett termékek kosár azonosítója

Az Ön hozzájárulása

Állandó cookie

7 nap


A sütiken kívül automatikusan gyűjtött személyes és egyéb adatok, valamint ezek felhasználási célja:

Rendszer

Begyűjtött adat

Célja

riskcont.hu

IP cím + dátum

látogatás naplózás

Frissítés ellenőrzés

Termékszám

support ellenőrzés

Frissítés ellenőrzés

IP cím + dátum

support ellenőrzés

Frissítés ellenőrzés

adatbázisazonosító

support ellenőrzés

 
 

A gyűjtött adatokat elsődlegesen a mi, illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át.Informatikai rendszereink üzemeltetése, a hírlevelek kiküldése, a megrendelések teljesítése és az elszámolás rendezése körében mi is számos adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és tárhelyszolgáltatóink:

Google:
Oldalunkon a Google termékei által információkat gyűjtünk a weboldalainkon és mobil applikációinkban tanúsított online keresési viselkedéséről. Eszközeink alkalmasak arra, hogy visszakövessük azt is, ha valamelyik hirdetésünkre kattint, abban az esetben is, ha azok más szervezetek weboldalain jelennek meg. Nyomon követjük visszatérő látogatónkat anélkül, hogy azt összekötnénk bármilyen személyes információval. Ezeket az információkat 50 hónapnál hosszabb ideig nem tároljuk.
Információt gyűjtünk az eszközről, amelyről oldalainkat használja, rögzítjük az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították.
További tájékoztatás: https://policies.google.com/

TeamViewer:
Távoli asztali segítségnyújtáshoz igénybe vesszük a TeamViewer szolgáltatásait. Szolgáltatás használata során Ön megosztja a számítógépe képernyőjét és hozzáférést tud biztosítani nekünk az operációs rendszeréhez. Ezt minden esetben Ön kezdeményezi felénk a TeamViewer titkosított rendszerén át.
Részletes adatvédelmi oldaluk itt elérhető: https://content.teamviewer.com/en/GDPR/
Az Ön személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ön hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Tárhelyszolgáltatónk
Tárhelyszolgáltatónak harmadik feleket veszünk igénybe, hogy ők korlátozott vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak. Hozzájárul az ilyen harmadik felek további adatfeldolgozóként történő igénybevételéhez. A fenti engedélyezések képezik az Ön elsődleges írásos hozzájárulását ahhoz, hogy alvállalkozásba adjuk az Ügyféladatok kezelését.
Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett további adatfeldolgozó:
Tárhelyszolgáltató neve:                    Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye:            1538 Budapest, Pf.: 510.
Tárhelyszolgáltató elérhetősége:       support@tarhely.eu

E-mail és hírlevél

Kiemelt figyelmet fordítunk az általunk kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használjuk fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ön azonosítását, illetve a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a egyéb hasonló szolgáltatásokra, termékekre vonatkozó tájékoztatást a bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatjuk el az Önök részére.

A Weboldalon keresztül személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében az alábbi személyes adatait adja át kezelésre nekünk:
-  név
-  e-mail cím

Hírlevél esetében mindaddig kezeljük a feliratkozása során megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található leiratkozási lehetőségre kattintva, vagy nem kéri a levételét a feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a további hírlevelekkel, ajánlatainkkal nem keressük Önt meg. Bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

Telefonbeszélgetéseket nem rögzítünk!

Távoli segítségnyújtás TeamViewer programmal

6; Incidenskezelés

Írott incidenskezelést vezetünk és kérünk IT partnereinktől, mely minden egyes incidens esetén rend szerint dokumentáltan rögzíti az eseményeket és az azokra adott válaszokat. Ha a tudomásunkra jut az adatbiztonság bármilyen olyan megsértése, amelynek következtében véletlenül vagy jogszerűtlenül megsemmisítették, módosították, illetéktelenül nyilvánosságra hozták vagy elérték a kezelésünkben lévő Ügyféladatokat, vagy ilyen adatok elvesztek (a továbbiakban: Adatvédelmi incidens), akkor haladéktalanul értesítjük erről Önt, kivizsgáljuk az Adatvédelmi incidenst és a részletesen tájékoztatjuk, valamint megtesszük a megfelelő lépéseket az incidens hatásának csökkentése és a belőle származó kár minimalizálása érdekében. Az Adatvédelmi incidensekről szóló értesítést Ön egy vagy több kapcsolattartója kapja meg az által kiválasztott módon, ideértve az e-mailt is. Felelős annak biztosításáért, hogy kapcsolattartói pontos kapcsolattartási adatokat adjon rendelkezésünkre. Fontos, hogy betartsa az alkalmazandó, az eseményekről való értesítést előíró jogszabályokban Önre rótt kötelezettségeket, és hogy bármely Adatvédelmi incidenshez kapcsolódóan betartsa a harmadik felek értesítésére vonatkozó bármely kötelezettségét. Azon kötelezettségünk, hogy a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően jelentsen egy Adatvédelmi incidenst, és azzal kapcsolatban megtegye a szükséges intézkedéseket, nem jelenti azt, hogy elismerjük a Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos hibát vagy felelősséget. Köteles azonnal értesíteni minket a fiókjaival vagy azonosítási adataival történt lehetséges visszaélésről, illetve egy Online szolgáltatással kapcsolatos bármilyen Adatvédelmi incidensről.

Adatkezelői felelősség a GDPR-ban
Fontos, hogy Ön felelős annak megállapításáért, hogy egy adott Online szolgáltatással kapcsolatban foganatosított műszaki és szervezeti intézkedések megfelelnek-e az Ön követelményeinek, ideértve az Önnek a GDPR vagy egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabály, vagy előírás szerinti bármely biztonsági kötelezettségét is. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy (a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Ön által kezelt személyes adatok jellege, érvényességi köre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyekre jelentett kockázat figyelembevételével) az általunk bevezetett és fenntartott biztonsági gyakorlatok és szabályzatok a kockázat mértékének megfelelő szintű biztonságot nyújtanak az Ügyféladatok vonatkozásában. Ön kizárólagosan felelős az Ön által biztosított vagy felügyelt összetevők, eszközök és alkalmazások adatvédelmének és a velük kapcsolatos biztonsági intézkedéseknek a foganatosításáért és fenntartásáért.

7; Kapcsolattartás

Az ADATFELDOLGOZÓ adatai
Név: RiskCont Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely és levelezési cím: 2500 Esztergom, Álmos utca 3.
Tel.: (+36)20/957-3804
Fax: (+36)33-315-806
E-mail: riskcont@invitel.hu

8; Jogérvényesítés

Jogainak megsértése esetén
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; weboldal: www.naih.hu) fordulhat,
- vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.